nukrauti


nukrauti
nukráuti 1. tr. nuimti ką nuo viršaus: Tavorus nuo vežimo nukráuti KI16. Tiek malkų tokiu keliu negalima parvežti, turėjom po meterį nuo vežimo pakelė[je] nukrauti Žvr. Siunčiamoji stotis turi reikalauti, kad siuntėjas per normą įkrautąją dalį nukrautų . 2. tr. daug pridėti ant ko, apdėti, apkrauti: Visi stalai jau buvo nukrauti šaltų valgių, užkandžių, gėrimų A.Vien. Vidury salės stovėjo apvalas stalas, nukrautas gardžių gardžiausiais valgiais ir gėrimais J.Balč. O tai miestas! Krautuvės nukráutos, langai nustatyti Ėr. Kadgi nukraus nukraus, net stalai lūžta! Grž. Nerasi te nukrautų stalų Sdk. Įėjęs į vidų, pamatė stalus, nukrautus įvairiais valgiais ir nustatytus visokiais gėrimais MPas. | refl.: Kitas vokytis buvo žvaigzdėms (medaliais) nusikrovęs Šts. 3. tr. padaryti ką iš atskirų dalių dedant: Visą kūgį gerai nukrovėva, tik neužviršavova Skr. Toki ten ir merga, jei nė šieno vežimo nemoka nukráuti Vvr. Ana gerai vežimą nukrauna Šv. Nukroviau šieno vežimą kreivai J. Ji nukrauna [vežimą] ant vieno šono I.Simon. Gyvenimas tavo yra stipras, ir nukrovei lizdą savo uolėj Ch4Moz24,21. 4. tr. į vieną vežimo pusę daugiau pridėti: Kažin, ar nevirsi, kad nuo bėrio pusės vežimą labai nukrovei? Žvr. Jau tu su tuo vežimu namo neparvažiuosi: kairioji pusė visai nukrauta Žvr. Vežimas nukráutas, kaip dabar parvešiu! Skp. Oi, kaip šitą rugių vežimą nukróvei – gali ten kreivumoj apvirsti! Trgn. 5. tr. euf. nuteršti: Kad nukráuta katės palovis – krūva ant krūvos Ds. Jų visi pakraščiai nukrauti Ds. 6. intr. nuspręsti, nutarti: O kad ana išvydo, jog stipriai nukrovė eit su ja, tada liovės josp kalbėt ChRut1,18. Už tai nopikenčia brolio savo ir nukrauja savimp užmušti jį Ch1Moz27(turinys). \ krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; iškrauti; nukrauti; pakrauti; perkrauti; prakrauti; prikrauti; sukrauti; užkrauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nukrauti — nukráuti vksm. Nukráuk vi̇̀ską nuo lentýnos ant žẽmės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nudėti — nudėti, nùdeda, nudėjo tr. 1. nuimti (nuo ko), nukrauti: Kas yra ant stalo, viską nudėkit ant suolo Lp. Karūną karališką nùdest, o ašutine ir maišu apsivelka DP586. | refl. tr.: Užsidėjęs vaikas koją ant kaklo ir nebegali nusidėti Kp. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkrauti — 1. tr. N uždėti ant ko: Užkrauk da ir šitą gubą ant vežimo Ds. Dabar užkrovė jiedu ant dešimts asilų sidabro BsPIV3. Mačiau asilus, vynu užkrautus CI273. Ir užkrovė kožnas ant savo asilo BB1Moz44,13. | Liepė ponai užkrauti tam Leonui gelžinius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkrauti — (dial.) tr. 1. ant viršaus uždėti: Liepa ant tų lentelių sluogus antkrauti S.Dauk. 2. prk. uždėti, paskirti: Žmogus … nebegali išmokėti antkrautus jam vyresnybinius mokesčius A1884,361. krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkrauti — tr. 1. K apdėti kieno paviršių kuo; apdėti ką kuo aplink: Aš apkroviau jį visokiais daiktais J. Stalas apkrautas valgiais, gėrimais P.Cvir. Grabas visas apkrautas vainikais kiek tik telpa Blv. Paėmė ir apkrovė šienu rūbus Ds. Vieną kartą asilas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkrauti — tr. 1. padėti į šalį, kas buvo užkrauta: Bernas atkrovė nuo kelio medžius rš. Atkrovė užverstus daiktus [nuo durų] M.Valanč. 2. patuštinti, kas buvo prikrautas ko: Atkrauk šalinę šienui Ds. 3. atidėti, paskirti tam tikrą kiekį, dalį ko: Atkrovė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrauti — 1. tr. K išimti, kas buvo sudėta: Iškrauk vežimą medžių J. Iškrovę vežimą, malkas iš vežimo, vėl atvažiuosime Š. Kad primintas vežimas – iškraut nebegalima Ds. Ryto metą aš, ankstie kėlęs, iškroviau savo daiktus ir pradėjau siūti M.Valanč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krauti — krauti, na ( ja K; SD104, R), krovė (kraujo R) 1. tr. dėti (daug daiktų) į krūvą, ant ko arba kur nors: Krauk į krūvą medžius pasklidusius J. Po akmenėlį krausi – kalną sukrausi BŽ99. Martelė blynus kepa, krauna ant stalo Lz. Kam tiek krauni –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lenkti — leñkti, ia, ė tr. 1. SD59, R, K daryti nulinkusį, netiesų: Leñk medį į tą pusę J. Taip lenk, kad linktų, o ne taip, kad lūžtų Šauk. Malkos vežimą leñkia (nuo sunkumo) Rm. Dideli raudoni rudeniniai obuoliai net lenkė obelų šakas V.Myk Put.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukioglinti — nukiõglinti tr. nedailiai, nevykusiai nukrauti (šieno vežimą): Visai nukiõglino šitą vežimą, kad vos parvažiavome nevirtę Skr. kioglinti; iškioglinti; nukioglinti; pakioglinti; sukioglinti …   Dictionary of the Lithuanian Language